Oživení dobrého „sousedského“ soužití, vzájemné pomoci a obnovení národních tradic regionu „Podkrušnohoří“.

Uspokojování kulturních, sportovních, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb členů Spolku se zaměřením na děti a mládež.

Výchova mladých členů Spolku ve vztahu k přírodě, ekologii a základním hodnotám lidského života (úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí).

Podpora talentovaných členů Spolku při rozvíjení jejich osobnosti se zaměřením na sport a zájmovou uměleckou činnost.

Aktivní spolupráce se všemi Spolky a Svazy v regionu, které se zabývají podobnými činnostmi a současně projeví zájem o spolupráci se Spolkem.

Spolek Domovina si klade tyto cíle

Spolek Domovina
Spolek Domovina
WWW.SPOLEKDOMOVINA.EU
Partneři
OŽIVENÍ
PODPORA
VEDENÍ
Spolek Domovina
Spolek Domovina
Spolek Domovina
NAŠI PARTNEŘI
Dětský den
Areál "Veros"
od 9:00hod.
Vstupné 200Kč/za manč.
Tenisový turnaj "O pohár spolku Domovina"
Areálu Beavers u Heyrovského školy,
vstupné dobrovolné

"Domovinské kuchtění"
u "Heduš"
od 18:00 hod.
Vstupné zdarma
Úvod
Dokumenty
Fotogalerie
Videogalerie
Kontakt
od14:00hod.